Politik

Vänsterpartiet – en aktuell strömning i politiken

Vänsterpartiet är en aktuell strömning i politiken, och har varit det sedan dess bildande 1897. Partiets grundläggande ideologi är klasskamp och solidaritet mellan arbetare, oavsett kön, etnicitet eller religion. Idag har Vänsterpartiet cirka 70 000 medlemmar i Sverige. I Europaparlamentet ingår Vänsterpartiet i GUE/NGL-gruppen tillsammans med andra vänsterpartier från hela...

Fortsätt läsa …

Moderaterna – vad gör de för skillnad?

Moderaterna är en av de största politiska partierna i Sverige och har ofta haft en central roll i regeringen. Partiet tillhör den borgerliga sidan av den politiska skalan och arbetar för frihet, ansvarsutjämning och solidaritet. Moderaterna vill att människor ska ha större frihet att bestämma över sina egna liv, medan...

Fortsätt läsa …

Riksdagens arbete – vad händer bakom kulisserna?

Bakom de stora, marmorliknande pelarna och de höga glasfönstren ligger Riksdagshuset. Det är ett mycket viktigt hus, för det är här som Sveriges riksdag samlas för att bestämma vilka lagar som ska gälla i landet. Men vad händer bakom kulisserna i Riksdagshuset? Innan allt börjar så möts alla riksdagsledamöter inne...

Fortsätt läsa …

Sverigedemokraterna – rätt eller fel?

Sverigedemokraterna är ett politiskt parti i Sverige som bildades 1988. Partiet har sitt ursprung i den nationella rörelse som uppstod under 1960- och 1970-talen. I de senaste valen har det fått cirka 20 % av rösterna, vilket gör det till ett av de största partierna i landet. Partiets mål är...

Fortsätt läsa …

Centerpartiet – vilka frågor står de för?

Centerpartiet har sitt ursprung i bonderörelsen och grundades år 1913. Partiets främsta mål är att försvara jordbrukare, småföretagare och enskilda personers ekonomiska intressen. Centerpartiet arbetar för en fri och rättvis marknadsekonomi, där alla har lika möjligheter att lyckas. De vill ha ett samhälle där alla har rätt till en god...

Fortsätt läsa …

Hur fungerar politiken i Sverige?

Sveriges politiska system är ett representativt demokratiskt system, där det finns fyra nivåer av politisk representation: riksdagen, landstingen, kommunerna och församlingarna. Riksdagen är den högsta beslutande organet i landet och består av 349 ledamöter som väljs vart fjärde år genom allmänna val. Landstingens uppgift är främst att ansvara för hälso-...

Fortsätt läsa …

Liberalerna och deras visioner

Liberalerna är en politisk parti i Sverige som verkar för ett fritt och liberalt samhälle. Partiet grundades 1867 och har sedan dess varit en viktig aktör i den svenska politiken. Liberalernas vision är ett samhälle där alla människor har lika möjligheter att utvecklas och frodas. Ett av deras viktigaste mål...

Fortsätt läsa …

Vad händer i riksdagen just nu?

Det pågår flera olika debatter i riksdagen just nu. En av de mest uppmärksammade debatterna handlar om invandring och asylpolitik. Det finns starka åsikter både för och emot olika asylpolitiska åtgärder, och det blir ofta mycket högljutt när det diskuteras. Just nu verkar det som om en majoritet av riksdagens...

Fortsätt läsa …

Hur påverkar politiken din vardag?

Påverkar politiken min vardag? Ja, det gör den absolut. Allt från de lagar och regler som finns till hur mycket skatt jag betalar påverkar min vardag. Dessutom påverkas jag av olika beslut som fattas av politiker – både nationellt och internationellt. Just nu är ett exempel på detta Corona-pandemin som...

Fortsätt läsa …